Реаговање на Отворено писмо Удружења филмских радника у БиХ

 

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине одбацује тенденциозне, неосноване и, прије свега, неистините тврдње из Отвореног писма Удружења филмских радника у Босни и Херцеговини упућеног према Савјету министара БиХ и Предсједништву БиХ, а које се односи на наводно 'арбитрарно' одузимање дозволе дефинисане Законом о колективном остваривању ауторског и сродних права.

Дозвола издата Удрузи Филмске Индустрије (УФИ), број: ИП-03-47-5-288/16 од 21.04.2016. године, је донијета у управном поступку вођеном поводом захтјева УФИ-а од 12.8.2015. године број: УП-03-47-5-09376/15, који је очито поднесен прије именовања новог руководства, те је проведен на основу одредби Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права („Службени гласник БиХ“, број: 63/10) у законом предвиђеним роковима.

У складу са одредбама истог Закона, истовремено је одузета дозвола Удружењу филмских радника у Босни и Херцеговини због услова и критерија дефинисаних наведеним Законом.

Удружење филмских радника (УФР) је, незадовољно одлуком Института, користило дозвољене и недозвољене правне лијекове, јер надлежне судске инстанце нису доносиле одлуке онакве какве су они очекивали.

Отворено писмо УФР-а представља притисак на надлежне судске органе од којих се очекује да ускоро донесу одређене одлуке везане уз ову проблематику.