Брошуре и публикације

◊ Креативни израз - увод у ауторско и сродна права за мала и средња предузећа

◊ Пронаћи будућност - Увод у патенте за мала и средња предузећа

◊ Како се ствара жиг - Увод у жигове за мала и средња предузећа

◊ Допадљив изглед - Увод у индустријски дизајн за мала и средња предузећа

◊ Оснивање удружења за заштиту ауторских права - Искуства и запажања

Методологија надзора над радом организација за колективно остваривање ауторског и сродних права - ПДФ на латиници

◊ Ауторска права (стрип)

◊ Патенти (стрип)

◊ Жигови (стрип)

◊ Осврт на законе о ауторском праву - ПДФ на латиници

◊ Ауторска права у Босни и Херцеговини - ПДФ на латиници

◊ Ауторско и сродна права у Босни и Херцеговини - ПДФ на латиници

◊ Заштита ауторског права у Босни и Херцеговини - ПДФ на латиници

 Како заштитити патент у Босни и Херцеговини - ПДФ на латиници

◊ Методологија за претраживање и испитивање у подручју патената- ПДФ на латиници

(Образац Извјештаја о претраживању стања технике и резултату претраживања)

◊ Како заштитити жиг у Босни и Херцеговини - ПДФ на латиници

◊ Методологија за испитивање жигова (у примјени од 1.1.2015.) - ПДФ на латиници

◊ Како заштитити индустријски дизајн у Босни и Херцеговини - ПДФ на латиници

◊ Заштита ознака географског поријекла - ПДФ на латиници

◊ Смјернице за признавање географске ознаке/имена поријекла производа у Босни и Херцеговини и пред Свјетском организацијом за интелектуалну својину (WIPO) - ПДФ на латиници

◊ Збирка међународних уговора из подручја интелектуалнe својине - ПДФ на латиници

◊ Откривање неискоришћене вриједности (Unlocking untapped value)

 

Приручници за навођење извора у научним и стручним радовима:

 Приручник за навођење извора у научним и стручним радовима (Издавач: Академија сценских умјетности у Сарајеву) - ПДФ на латиници

◊ Приручник за навођење извора у научним и стручним радовима (Издавач: Правни факултет Универзитета "Џемал Биједић" у Мостару) - ПДФ на латиници

◊ Приручник за навођење извора у научним и стручним радовима (Издавач: Правни факултет у Бањој Луци)

◊ Приручник за навођење извора у научним и стручним радовима - Измијењено и допуњено издање (Издавач: Економски факултет у Сарајеву) - ПДФ на латиници

◊ Приручник за навођење извора у научним и стручним радовима (Издавач: Електротехницки факултет Универзитета у Бањој Луци) - ПДФ на латиници

 

Презентације са конференције „Систем дисеминације технологије и улога права интелектуалне својине", одржане 2. јула 2015. у Сарајеву:

презентација Владимира Јосифова

презентација Хабипа Асана

презентација Јоханеса Вернера