Е-Огласна табла

 

Путем електронске огласне табле Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине странке за које се утврди да су непознатог пребивалишта или боравишта, односно не станују на адреси свог посљедњег пребивалишта или боравишта, а не може се утврдити садашње боравиште или радно мјесто, позваће се да своја писмена преузму у просторијама Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Након протека рока од 8 дана од објаве позива на интернет страници, ако странка не преузме писмено достава ће се сматрати извршеном.

 

Име и презиме/Правно лице

Позив за преузимање писмена

Датум објаве

Датум истека 

IDEA SOFTWARE D.O.O.  

pdf   

 9.4.2019.

17.4.2019. 

WANDENG d.o.o. 

pdf  

15.4.2019.  

23.4.2019. 

 WANDENG d.o.o. 

pdf  

15.4.2019. 

23.4.2019.  

 WANDENG d.o.o. 

pdf 

 15.4.2019. 

 23.4.2019.