Јавне консултације

 

Одлука о одобравању средстава текуће резерве

Сврха:

Правни, односно законски основ за доношење Одлуке о одобравању средстава текуће резерве садржан је у члану 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 61/04 и 49/09), члану 3. став (3) Одлуке о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период јануар-март 2019. године („Службени гласник БиХ“ број 94/18) и члану 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08). Разлог тражења средстава из текуће резерве је недостатак истих у буџету Института за сврху непредвиђене селидбе испоставе Института.

Процес јавних консултација отворен је од 13.6.2019. године у трајању од 14 дана у којем року можете достављати своје коментаре и приједлоге пријавом на веб апликацији еКонсултације.

-

Нацрт средњорочног плана рада Института за интелектуалну својину БиХ за период 2020.- 2022. година

У складу са одредбама Одлуке о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине, Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине сачинио је Нацрт средњорочног плана рада Института за интелектуалну својину БиХ за период 2020.- 2022. година, којим се дефинишу приоритети који се тичу побољшања пословног окружења и унапређења система заштите интелектуалне својине у трогодишњем периоду.

Процес јавних консултација отворен је од 21.6.2019. године у трајању од 15 дана у којем року можете достављати своје коментаре и приједлоге пријавом на веб апликацији eKonsultacije.