Савјети прије покретања поступка пријаве жига

Прије подношења пријаве жига препоручује се претраживање знака на идентичност и сличност ради избјегавања сукоба у поступку регистрације или на тржишту с неким раније регистрованим или пријављеним жигом.

Благовремено сазнање о могућим сметњама за регистровање жига или сукобу на тржишту омогућује и благовремено предузимање одређених правних радњи или пословних потеза.

У поступку испитивања пријаве жига Институт испитује постојање сметњи за регистрацију жига. У случају да је поднесена пријава жига за идентичан и/или сличан знак за идентичну или сличну робу и/или услуге ранијег носиоца права, постоји могућност повреде права ранијих носилаца нарочито уколико је подносилац пријаве употријебио такав знак у привредном промету.

Услуге претраживања могу да се захтијевају на различите критеријуме (идентичност, сличност, према подносиоцу/носиоцу, према посебно дефинисаном упиту).

Услуге претраживања пружа Институт уз наплату административне таксе и посебних трошкова поступка.