Održan online okrugli sto o nacrtu Strategije intelektualnog vlasništva BiH

 

Mostar, 1. aprila 2021. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, uz podršku Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), održao je 31.3.2021. godine online okrugli sto na temu „Rasprava o nacrtu Strategije intelektualnog vlasništva Bosne i Hercegovine za period 2022 .- 2026. godina“.  

U raspravi je učestvovalo 27 učesnika, predstavnika zainteresovanih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini i drugih pravnih subjekata, te stručnjaka iz područja intelektualnog vlasništva koji su iznijeli svoja mišljenja o nacrtu predmetne Strategije, te dali korisne prijedloge i sugestije u pogledu dopuna i poboljšanja sadržaja ovog dokumenta.

Nacrt Strategije intelektualnog vlasništva Bosne i Hercegovine za period 2022. do 2026. se izrađuje kao osnovni i sveobuhvatni dokumenat koji sadrži analizu trenutnog stanja u području intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini, misiju, svrhu, ciljeve i mjere usmjerene na stvaranje uslova za izgradnju modernijeg sistema intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini kompatibilnog europskim standardima.

Svi prijedlozi i sugestije, od kojih su neki izneseni tokom rasprave, biće razmotreni i eventualno uvršteni u konačan prijedlog ove Strategije, koga će u narednom periodu Institut uputiti u propisanu proceduru.