Sjedinjene Države podržavaju odricanje od zaštite intelektualnog vlasništva za vakcine protiv COVID-a

 

WASHINGTON, 5. maja 2021. - Trgovinska predstavnica Sjedinjenih Američkih Država Katherine Tai objavila je u srijedu, 5. maja izjavu kojom najavljuje podršku Biden-Harrisove administracije odricanju od zaštite intelektualnog vlasništva za vakcine protiv bolesti COVID-19.

„Ovo je globalna zdravstvena kriza, a vanredne okolnosti pandemije COVID-19 zahtijevaju vanredne mjere. Administracija snažno vjeruje u zaštitu intelektualnog vlasništva, ali u službi zaustavljanja ove pandemije podržava odricanje od te zaštite za vakcine protiv COVID-a 19. Aktivno ćemo učestvovati u pregovorima zasnovanim na tekstu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) potrebnim da se to dogodi. Ti će pregovori trebati vremena s obzirom na prirodu institucije koja se zasniva na konsenzusu te složenost problema.

„Cilj Administracije je što brže donijeti što više sigurnih i efikasnih vakcina što većem broju ljudi. Kako je naše snabdijevanje vakcinama američkom narodu osigurano, Administracija će nastaviti pojačavati napore - radeći s privatnim sektorom i svim mogućim partnerima - kako bi proširila proizvodnju i distribuciju vakcina. Takođe će raditi na povećanju sirovina potrebnih za proizvodnju tih vakcina", navodi se u izjavi predstavnice Tai.

Južnoafrička i indijska vlada ranije su podnijele prijedlog u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) za privremeno odricanje od prava intelektualnog vlasništva u vezi sa vakcinama i tretmanima protiv bolesti COVID-19 kako bi bili pristupačniji.

Povezane vijesti: Poziv američkom predsjedniku da podrži privremeno odricanje od prava intelektualnog vlasništva na vakcine protiv COVID-a