Rješenje Instituta o uslovnom oduzimanju dozvole AMUS-u stavljeno van snage

 

Mostar, 13. septembra 2021. - Nakon što je AMUS 24.06.2021. godine održao sjednicu Skupštine i postupio po nalozima Instituta otklanjajući utvrđene nepravilnosti u radu, stekli su se uslovi da se Rješenje Instituta o uslovnom oduzimanju dozvole AMUS-u stavi van snage.

Stoga obavještavamo članove AMUS-a kako je Institut za intelektualno vlasništvo BiH donio Rješenje broj: 04-47-5-520/21VT, kojim je stavio van snage Rješenje Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine broj: 04-47-5-591/19VT od 27.08.2019. godine, kojim je Asocijaciji kompozitora – muzičkih stvaralaca (AMUS), Skenderpašina br. 1, Sarajevo, bila uslovno oduzeta dozvola za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanje prava autora muzičkih djela.

Institut će dosljedno provoditi svoju zakonsku obavezu i kroz nadzor nad radom kolektivnih organizacija osigurati transparentno i efikasno funkcionisanje u cilju poštivanja prava njihovih članova.