EUIPO pripremio nastavni materijal o intelektualnom vlasništvu

 

Mostar, 14. septembra 2021. - Ured Evropske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), zajedno sa stručnjacima iz sektora obrazovanja, razvio je nastavni materijal da bi nastavnicima svih predmeta i svih uzrasta učenika pružili informacije, ideje i aktivnosti te igre spremne za upotrebu u nastavi.

Ideas Powered@School ima za cilj promociju kreativnosti, inovativnosti, preduzetništva i odgovornog digitalnog angažmana među mladim Evropljanima, objavio je EUIPO.

Navedene materijale možete preuzeti na sljedećem linku: https://ideaspowered.eu/gen/our-projects/ip-teaching-materials#results