WHO - WIPO - WTO radionica o inovacijama i pristupu COVID-19 tehnologijama

 

Mostar, 20. septembra 2021. - Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) i Svjetska trgovinska organizacija (WTO) zajednički organizuju radionicu pod nazivom „Inovacije u COVID-19 tehnologijama i pristup njima - licenciranje intelektualnog vlasništva, prenos tehnologije i razmjena znanja i informacija o kliničkim ispitivanjima“.

Radionica će se održati u virtuelnom obliku u četvrtak, 27. septembra 2021. od 13 do 16 sati.

Učestvovati mogu predstavnici članica WHO-a, WIPO-a i WTO-a, kao i predstavnici kandidata za članstvo u WTO-u. Online registracija se može obaviti do 26. septembra 2021. Radionica će se održati na engleskom jeziku, bez prevođenja. Privremeni program je dostupan ovdje.

U sklopu Trilateralne saradnje, glavni direktori WTO-a, WHO-a i WIPO-a dogovorili su se, u okviru postojećeg okvira saradnje, organizovati praktične radionice za izgradnju kapaciteta na tehničkom nivou kako bi se poboljšao protok ažuriranih informacija o trenutnom razvoju pandemije i reakcije radi postizanja ravnopravnog pristupa COVID-19 zdravstvenim tehnologijama. Ova će radionica prenijeti informacije za poboljšanje znanja i razumijevanja o tome kako intelektualno vlasništvo, znanje i prenos tehnologije djeluju u praksi, u odnosu na medicinske tehnologije i srodne proizvode i usluge.

Tačnije, radionica ima za cilj ojačati sposobnost članova za procjenu i odgovor na tehnološke potrebe u odgovoru na COVID-19; pregledati odredbe i uslove koji doprinose uspješnom licenciranju tehnologije, uključujući licenciranje usmjereno na javno zdravstvo, kao i udruživanje intelektualnog vlasništva i znanja; razmjenjivati ​​informacije o tome kako WHO, WIPO i WTO mogu pomoći svojim članovima u razvoju ekosistema koji omogućuje međunarodni prenos tehnologije; i više, objavili su organizatori.