Institut za intelektualno vlasništvo BiH implementira CP3 projekat

 

Mostar, 1. decembra 2021. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine implementira CP3 projekat koji se odnosi na Zajedničku praksu važnu za distinktivnost figurativnih žigova koji sadrže opisne/nedistinktivne riječi. 

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine objavio je Dokument o zajedničkoj praksi u odnosu na slučajeve u kojima figurativni žig, koji sadrži opisne/nedistinktivne riječi, zadovoljava uvjete ispitivanja apsolutnih razloga zato što figurativni element daje žigu kao cjelini dovoljan razlikovni/distinktivni karakter. 

Dokument o praksi rezultat je saradnje između Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine  i EUIPO-a, u okviru aktivnosti međunarodne saradnje, sa svrhom dodatnog povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti u korist ispitivača i korisnika. 

Dokument je podijeljen na dva dijela: prvi dio rezimira kriterijume, a drugi dio pruža objašnjenje kriterijuma.

Dokument o  zajedničkoj praksi dostupan je na engleskom, bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.