Održana konstituirajuća sjednica Međuresornog tijela za saradnju u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini

 

Mostar, 9. decembra 2021. – Na osnovu Odluke o formiranju Međuresornog tijela za saradnju u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 22/20 i 63/21), dana 08.12.2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Međuresornog tijela za saradnju u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini (MTS).

Sjednica je organizovana od strane Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, a zbog epidemiološke situacije vezano uz pandemiju COVID-19 predmetna sjednica je održana online, korištenjem aplikacije za video-konferencije.

MTS je koordinacijsko tijelo sastavljeno od predstavnika institucija nadležnih za provođenje prava intelektualnog vlasništva na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, te predstavnika Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine kao institucije koja je nadležna za obavljanje stručnih i upravnih poslova u području intelektualnog vlasništva.

Prema Strategiji provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini 2018. - 2022. godina, ovo tijelo je zaduženo za jačanje međuinstitucionalne saradnje kroz iniciranje i koordiniranje aktivnostima u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini sa ciljem uspostavljanja i djelovanja cjelovitog sistema intelektualnog vlasništva kompatibilnog sa sistemom kakav postoji u EU.

Konstituirajućom sjednicom MTS je predsjedavao direktor Instituta gosp. Josip Merdžo, a na sjednici je izabrano rukovodstvo i usvojen Poslovnik o radu, čime su stvoreni preduslovi za dalji rad ovog tijela u skladu sa važećim propisima.

Za predsjedavajuću MTS-a izabrana je Zagorka Gojković (UINO), za zamjenike Melis Fišo (SIPA) i Mario Lovrić (Granična policija), a za sekretara Mario Babić (Institut za intelektualno vlasništvo BiH).