Potpisan Memorandum o saradnji između Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

Sarajevo, 22. decembra 2021. – Direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine Josip Merdžo i dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Zinka Grbo potpisali su u srijedu, 22. decembra u Sarajevu Memorandum o saradnji ove dvije institucije.

Memorandumom se želi uspostaviti bliska institucionalna saradnja u organizovanju, poticanju i unapređenju pravne nauke, prakse, te obrazovanja u domenu prava intelektualnog vlasništva.

Poseban cilj ovog Memoranduma je realizacija stručne prakse studenata Pravnog fakulteta u okviru Instituta, kojom bi se studentima omogućio praktični i stručni rad tokom studija, te razvijanje i usvajanje praktičnih aspekata rada na Institutu u domenu prava intelektualnog vlasništva.

Memorandumom su planirane posjete i predavanja predstavnika Instituta na Pravnom fakultetu o odgovarajućim temama iz područja prava intelektualnog vlasništva, kao i posjete i predavanja predstavnika Pravnog fakulteta na Institutu.

Cilj je, takođe, organizovati zajedničke edukativne događaje iz područja prava intelektualnog vlasništva, kao i druge aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje pravne nauke, prakse te obrazovanja u domenu prava intelektualnog vlasništva.

Memorandum o saradnji između Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zaključen je na period od pet godina i stupa na snagu danom njegovog potpisivanja.

Potpisivanju Memoranduma je prisustvovala i prof. dr. sc. Iza Razija Mešević, prodekan za međunarodnu saradnju i istaknuti stručnjak iz oblasti autorskog i srodnih prava.