Mostar: Konferencija „Intelektualno vlasništvo i mladi: Inovacija za bolju budućnost“

Mostar, 25. aprila  2022. godine - Institut za intelektualno vlasništvo  Bosne i Hercegovine u saradnji sa projektom 'EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH'' organizuje konferenciju povodom obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva.

Konferencija na temu „Intelektualno vlasništvo i mladi: Inovacija za bolju budućnost“ održat će se 26. aprila 2022., s početkom u 11 sati u Mostaru (hotel „Mostar“), a na istoj će biti predstavljeni koncepti intelektualnog vlasništva u BiH, sa posebnim fokusom na oblast patenata, žigova, industrijskog dizajna i oznaka geografskog porijekla.

Učesnici konferencije će imati priliku i da se informišu o podršci Evropske unije unapređenju sistema prava intelektualnog vlasništva u BiH, čime se doprinosi boljoj konkurentnosti i inovativnosti privrede u BiH. 

Na konferenciji se očekuje učešće predstavnika biznis inkubatora i start-up biznisa koji će prisustvovati uživo ili online.

Tokom konferencije će biti dodijeljena i ovogodišnja nagrada koju dodjeljuje Institut za intelektualno vlasništvo BiH pod temom „Izgradimo bolju budućnosti uz inovacije, kreativnost i intelektualno vlasništvo“.

Svjetski dan intelektualnog vlasništva predstavlja priliku za mlade osobe da saznaju više o konceptu intelektualnog vlasništva, kako on utiče na stvaranje prihoda i otvaranje novih  radnih mjesta, te na koji način mogu svoje ideje pretvoriti u stvarnost.