Održan seminar „Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte”

 

Sarajevo, 8. augusta 2022. - Seminar pod nazivom „Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte” održan je u ponedjeljak, 8. augusta u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Edukacija je bila namijenjena privrednim subjektima, organizacijama za podršku biznisu kao i onima koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku. Učesnici seminara pokazali su značajan interes za mogućnosti zaštite intelektualnog vlasništva, a posebno za problematiku provođenja prava intelektualnog vlasništva.

Službenici Instituta za intelektualno vlasništvo BiH na seminaru su prezentirali tematske cjeline koje se odnose na patente, žigove, industrijski dizajn i oznake geografskog porijekla te odgovorili na brojna pitanja učesnika seminara, među kojima su najčešća bila ona vezana za probleme sa kojima se susreću u poslovanju.

Predavači su bili eksperti iz Instituta Irma Isak Gudelj, Alma Čehajić i Goran Trifković.

Seminar su organizirali Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i Fondacija Konrad Adenauer.