WIPO: Broj prijava za zaštitu prava IV rekordan u 2021., Azija potiče rast

 

Mostar, 23. novembra 2022. – Prijave patenata, žigova i dizajna u svijetu dosegle su nove visine 2021., pokazujući otpornost globalnog inovacijskog ekosistema tokom pandemije COVID-19, objavila je Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Izvještaj WIPO-a o globalnim indikatorima intelektualnog vlasništva (WIPI) pokazao je da je podnošenje prijava za zaštitu prava intelektualnog vlasništva ostalo snažno tokom vrhunca pandemije COVID-19 2020. i da je ostvaren rast u 2021. godini.

„Najnoviji podaci WIPI-ja pokazuju kontinuirani i održivi rast prijava intelektualnog vlasništva, uglavnom potaknut porastom iz Azije, dok druge regije takođe većinom imaju trend rasta“, izjavio je generalni direktor WIPO-a Daren Tang dodavši da „izazovi s kojima se trenutno suočavamo, kao što su klimatske promjene i postizanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja, znače da moramo nastaviti podržavati inovatore i stvaraoce da koriste sistem intelektualnog vlasništva kako bi svoje ideje pretočili u stvarnost i kreirali efekte koji će promijeniti naše živote na bolje“.

Inovatori širom svijeta podnijeli su 3,4 miliona prijava patenata u 2021., što je 3,6% više u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu su uredi u Aziji zaprimili 67,6% svih prijava u svijetu, objavio je WIPO.

Snažan rast lokalnih prijava patenata u Kini (+5,5%), Republici Koreji (+2,5%) i Indiji (+5,5%) potaknuo je globalni rast prijava patenata u 2021., potaknuvši udio azijskih prijava da pređe dvotrećinski prag. Lokalna patentna aktivnost u SAD-u (-1,2%), Japanu (-1,7%) i Njemačkoj (-3,9%) opala je 2021.

Većina zemalja zabilježila je povećanje aktivnosti prijavljivanja žigova u 2021., sa 18,1 milion brojeva klasa prijavljenih žigova širom svijeta u 2021., što je 5,5% više u odnosu na 2020.

Aktivnost podnošenja zahtjeva za industrijski dizajn porasla je za 9,2%. Najveći rast dizajna takođe je ostvaren iz ureda u Aziji.

Oko 25.340 prijava biljnih sorti podneseno je širom svijeta 2021., što je 12% više u odnosu na 2020.

Podaci 93 nacionalna i regionalna tijela daju procjenu od 63.600 zaštićenih oznaka geografskog porijekla u 2021.

WIPI analizira aktivnosti u području intelektualnog vlasništva širom svijeta. Oslanjajući se na podnošenje prijava 2021., registraciju i važeću statistiku iz nacionalnih i regionalnih ureda za intelektualno vlasništvo, pokriva patente, male patente, žigove, industrijske dizajne, mikroorganizme, zaštitu biljnih sorti i oznake geografskog porijekla. Izvještaj se takođe oslanja na podatke anketa i industrijske izvore kako bi dao sliku aktivnosti u kreativnoj ekonomiji.