Rast od 31 % u broju zadržanih krivotvorina u EU

 

Mostar, 20. decembra 2022. - Približno 86 miliona krivotvorina zadržano je u Europskoj uniji 2021., što je povećanje od gotovo 31 % u poređenju sa 2020. godinom, navodi se u zajedničkom izvještaju EUIPO-a i Europske komisije.

Izvještaj se zasniva na brojevima koje su 2021. dali policija, carina i tijela za nadzor tržišta, a objavili su Glavna uprava Europske komisije za oporezivanje i carinsku uniju (DG TAXUD) i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u zajedničkom dokumentu o „Provođenju prava intelektualnog vlasništva u EU: rezultati na granicama EU i na unutrašnjem tržištu EU 2021.”.

Izvještaj takođe pokazuje da su pet najčešće zadržanih proizvoda, u smislu broja zadržanih artikala u cijeloj EU, ambalaža, cigarete, etikete, odjeća i igračke. Ove stavke činile su više od 53 % registriranih proizvoda.

Gotovo 97 % ukupnog broja krivotvorina zadržanih 2021. u EU-u odnosi se na deset država članica: Italija, Njemačka, Nizozemska, Francuska, Rumunija, Portugal, Španija, Belgija, Malta i Mađarska. Italija uvjerljivo prednjači sa 39 % ukupnog broja zadržanih krivotvorina, te sa 41 % po procijenjenoj vrijednosti.

Kao i prethodnih godina, Kina ostaje glavna zemlja porijekla za većinu lažne robe koja ulazi u EU 2021., a slijede je Turska (iz koje je najviše zadržana kategorija bila odjeća) i Hong Kong, Kina (iz kojeg su najviše zadržana kategorija bila etikete, oznake i naljepnice). U 2021. godini, koja je bila druga godina pandemije COVID-19, pošta, brzi kurirski i zračni promet i dalje su najzastupljeniji načini prevoza po broju registriranih slučajeva, objavio je EUIPO.