Izvještaj o globalnim indikatorima intelektualnog vlasništva: Rekordan broj prijava patenata podnesenih širom svijeta u 2022.

 

Ženeva, 6. novembra 2023. - Globalna patentna aktivnost porasla je do novih rekorda u 2022., potaknuta indijskim i kineskim inovatorima, ali neizvjesna ekonomska perspektiva opterećuje dalji rast, saopćila je Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO). 

Iako je globalno prijavljivanje žigova i dizajna opalo, inovatori iz cijelog svijeta podnijeli su 3,46 miliona prijava patenata u 2022., obilježavajući treću uzastopnu godinu rasta, prema godišnjem izvještaju WIPO-a o Globalnim indikatorima intelektualnog vlasništva (WIPI).

Kina, SAD, Japan, Republika Koreja i Njemačka bile su zemlje sa najvećim brojem prijava patenata u 2022. Dok inovatori iz Kine i dalje podnose gotovo polovinu svih globalnih prijava patenata, stopa rasta zemlje pala je drugu godinu zaredom sa 6,8% u 2021. na 3,1% u 2022. U međuvremenu, prijave patenata stanovnika Indije porasle su za 31,6% u 2022., produžujući 11-godišnji niz rasta bez premca u bilo kojoj drugoj zemlji među 10 najvećih podnosioca prijava.

Objavljujući izvještaj, glavni direktor WIPO-a Daren Tang upozorio je da bi geopolitička nestabilnost i neizvjesni ekonomski izgledi mogli opteretiti globalni ekosistem intelektualnog vlasništva (IV).

„Prijave intelektualnog vlasništva izdržale su pandemiju da nastave rasti, potaknute povećanom razinom inovacije, kreativnosti, preduzetništva i digitalizacije u svim dijelovima svijeta. Zemlje u razvoju sve su više pokretači IV-a, pokazujući najveće stope rasta dok koriste inovativni i kreativni potencijal svojih ljudi. Međutim, neizvjesnost i dalje opterećuje globalni inovacijski ekosistem, a finansiranje rizičnim kapitalom opada u mnogim dijelovima svijeta. Pozivamo investitore da teže kvaliteti, ali ne nauštrb podrške dobrim idejama koje mogu promijeniti svijet na bolje”, rekao je glavni direktor WIPO-a Daren Tang.

Broj klasa prijava žigova pao je za 14,5% u 2022., nakon izvanrednog rasta u 2020. i 2021. kada je pandemija COVID-19 ubrzala promjenu u obrascima rada i života, potaknuvši uvođenje novih dobara i usluga na tržište. Slično tome, aktivnost prijava industrijskog dizajna zabilježila je pad od 2,1%, nakon rasta u prethodne četiri godine.

Nastavljajući dugoročniji trend, većina aktivnosti prijavljivanja IV-a odvija se u Aziji, iz svih izvora. Azija je činila 67,9%, 67,8% i 70,3% globalnih aktivnosti podnošenja prijava za patente, žigove i industrijske dizajne u 2022.