Lisabonski sporazum - Obavijest o roku za prigovor na međunarodnu registraciju imena porijekla

Lisabonski sporazum o zaštiti imena porijekla i njihovom međunarodnom registrovanju

Obavijest zainteresovanim o roku za prigovor na međunarodnu registraciju imena porijekla

Dana 4. aprila 2013. godine, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine deponovalo je kod direktora Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) isprave o pristupanju Lisabonskom sporazumu o zaštiti imena porijekla i njihovom međunarodnom registrovanju. Lisabonski sporazum u odnosu na Bosnu i Hercegovinu stupio je na snagu 4. jula 2013. godine. U skladu s članom 5. Lisabonskog sporazuma, nadležno tijelo svake zemlje članice može izjaviti da ne može osigurati zaštitu imena porijekla o čijoj je registraciji obaviješten, u roku od godinu dana od dana prijema obavijesti o registraciji.

Obzirom da rok za prigovor za designirana imena porijekla ističe 4. jula 2014. godine, obavještavamo sve zainteresovane da uvid u sva designirana imena porijekla mogu izvršiti u registru međunarodnih prijava imena porijekla podnesenih na osnovu Lisabonskog sporazuma o zaštiti imena porijekla koji, u smislu članka 13. Zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla, ujedno predstavlja i službeni registar Instituta.

Prigovor se podnosi Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u pisanom obliku, uz navođenje razloga zašto, prema mišljenju podnosioca, designirano ime porijekla ne ispunjava uslove za registraciju propisane ovim Zakonom.

Ovaj registar dostupan je na slijedećem linku: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp