U sjedištu Instituta moguće besplatno pretraživanje baza podataka

MOSTAR, 25. aprila 2014. - U PATLIB centru u sjedištu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u Mostaru omogućeno je samostalno besplatno pretraživanje relevantnih baza podataka registriranog industrijskog vlasništva u BiH.

Pristup bazama podataka preko namjenski podešenog računara ostvaruje se podnošenjem usmenog zahtjeva od strane korisnika usluge u prostorijama PATLIB centra, gdje se zajedno sa uposlenikom PATLIB centra definira sadržaj, plan i uslovi pristupa bazama podataka.

Uposlenici PATLIB centra, po potrebi, asistiraju korisnicima prilikom korištenja računara (podrazumijeva se da korisnici posjeduju osnovno znanje o radu s računarom) i prilikom vršenja pretraga baza podataka.

Ova usluga takođe je omogućena i u ispostavama Instituta za intelektualno vlasništvo BiH u Sarajevu i Banjaluci.