Studenti Pravnog fakulteta posjetili Institut

 

Mostar, 20. januara 2017. – U nastavku saradnje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, studenti pete godine studija sa profesoricom dr.sc. Marijom Vidić, doc., posjetili su Institut u petak, 20. januara 2017.

Nakon uvodnih riječi zamjenika direktora Instituta Jovana Šarca, stručna saradnica za patente Dragana Marić Mešić održala je predavanje na temu značaja zaštite prava intelektualnog vlasništva, sa akcentom na uslovima za zaštitu patenta i postupku priznanja patenta u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Predviđeno je da se u posljednjem ciklusu predavanja studenti upoznaju sa načinima ostvarivanja prava na zaštitu žiga, industrijskog dizajna i geografskih oznaka.