VAŽNO UPOZORENJE: PREVARNI RAČUNI ZA MEĐUNARODNI ŽIG - EUIPO

 

Mostar, 20.02.2017. godine

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine je u posjedu računa (fakture) za plaćanje takse za međunarodnu registraciju žiga Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo - EUIPO (bivši OHIM) sa sjedištem u Alikanteu (Španija), koji je ispostavljen podnosiocu prijave žiga iz Bosne i Hercegovine od neovlaštene agencije „TPP – European Trademark & Patent Publications“ (izgled računa, bez podataka o korisniku, pogledajte ovdje).

Radi se o PREVARNOM  RAČUNU koji sadrži tačne bibliografske podatke o pravu i podnosiocu prava koji je oblikovan u formi da izgleda kao račun koji dolazi od ovlaštenog službenog izvora, zastupničke agencije. Napominjemo da su podaci koji su naznačeni na računu (o podnosiocu prijave, pravu, izgledu žiga) dostupni javnosti kroz zvanične registre EUIPO-a, kojima ima pristup svaka zainteresirana osoba iz bilo koje države u svijetu. 

S tim u vezi, UPOZORAVAMO sve podnosioce prijava žiga i industrijskog dizajna  i ovlaštene zastupnike za zaštitu industrijskog vlasništva u Bosni i Hercegovini da obrate naročitu pažnju ukoliko zaprime sličan račun i da ne vrše plaćanje novčanih iznosa po nalogu ove ili sličnih agencija, servisa ili organizacija, bez prethodne provjere.

Takođe, u slučaju sumnje u ispravnost računa korisnici iz Bosne i Hercegovine mogu se obratiti Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine radi provjere autentičnosti, putem službenog maila: info@ipr.gov.ba