Izmjena uplatnih računa za administrativne takse

 

Mostar, 9. marta 2017. – U Službenom glasniku BiH (broj 15/17) objavljena je Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.

Naredbu možete pogledati ovdje.

Takođe, na internet stranici Instituta za intelektualno vlasništvo BiH objavljeno je ažurirano Obavještenje o uplaćivanju administrativnih taksi i naknade posebnih troškova postupka za radnje u postupcima pred Institutom, koje možete pogledati ovdje.