Upitnik o zadovoljstvu korisnika implementiran u BiH, Makedoniji i Indiji

 

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (IIV-BiH), Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Zavod za patente, dizajne i žigove (CGPDTM) Indije implementirali su 10. jula 2017. zajednički alat Upitnik o zadovoljstvu korisnika (User Satisfaction Survey/USS) koji je strateški cilj u okviru LOA4 od SP2020, a time je dio proširenja alata EUIPN-a (Evropske mreže zavoda za intelektualno vlasništvo) na zavode za intelektualno vlasništvo zemalja izvan Evropske unije.

Ovo je prvi put da je zajednički alat Upitnik o zadovoljstvu korisnika (USS) proširen na zemlje izvan granica Evropske unije.

Zajednički Upitnik o zadovoljstvu korisnika omogućava zajednički pristup provedbi anketa u svim zavodima za intelektualno vlasništvo koji sudjeluju u projektu.