Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju o nacrtu Strategije provođenja prava IV-a

 

SARAJEVO, 19. jula 2017. - Na 108. sjednici Vijeća ministara (VM) Bosne i Hercegovine, koja je održana 19. jula 2017. u Sarajevu, razmatrana je i usvojena Informacija o izradi nacrta Strategije provođenja prava intelektualnog vlasništva 2017. - 2022.

Ovaj dokument je pripreman kao jedan od projekata finansiranih iz sredstava IPA fondova u periodu 2013. - 2015.

Vijeće ministara je usvojilo zaključak o narednim aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se pripremio prijedlog Strategije za usvajanje na jednoj od sjednica VM-a.