U Kišinjevu održana Regionalna konferencija o autorskom pravu i kolektivnom upravljanju

 

Mostar, 18. septembra 2017. - Regionalna konferencija o autorskom pravu i kolektivnom upravljanju održana je 7. i 8. septembra u glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, u organizaciji Državne agencije za intelektualno vlasništvo (AGEPI) u saradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO). 

Na konferenciji su učestvovali predstavnici 11 zemalja i velikog broja institucija koje se bave pitanjima autorskih prava. Direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine Josip Merdžo održao je prezentaciju o načinu organizacije i reguliranja oblasti koja se bavi kolektivnim organizacijama za ostvarivanje autorskog prava u BiH.

U povodu obilježavanja 25. godišnjice državne agencije Moldavije za intelektualno vlasništvo AGEPI održana je i svečana akademija u Palati republike uz učešće velikog broja ministara, visokih zvaničnika i kulturnih radnika kojom prilikom su uručene i posebne nagrade i priznanja.