Delegacija Instituta boravila u studijskoj posjeti DZIV-u

 

Mostar, 30. oktobra 2017. – Delegacija Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine boravila je od 25. do 27. oktobra 2017. u studijskoj posjeti Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) Republike Hrvatske.

Delegaciju Instituta za intelektualno vlasništvo BiH činili su direktor Instituta Josip Merdžo, zamjenica direktora Ljubica Kozić i službenici Odjela za patente.

Prvi dan posjete, direktorica DZIV-a Ljiljana Kuterovac i direktor Instituta Josip Merdžo predstavili su  strukturu i glavne aktivnosti dviju institucija, a posjeta je nastavljena prezentacijom organizacijskih modela i postupaka u Sektoru za patente DZIV-a i pretragom baza patenata.

Drugi dan posjete, delegaciji Instituta prezentiran je sistem kvalitete u postupcima priznanja patenata, njegovi ključni aspekti i rezultati, kao i online sistem za vođenje i upravljanje procesima.

Treći i završni dan posjete, delegaciji Instituta prenesena su iskustva DZIV-a u ostvarivanju saradnje sa univerzitetima i malim i srednjim preduzećima (MSP). Uslijedilo je predstavljanje Informacijskog centra Zavoda (INCENTIV), između ostalog, usluge procjene potencijala intelektualnog vlasništva za mala i srednja preduzeća te sudjelovanje u edukacijskim i promotivnim aktivnostima.

Delegacija Instituta ocijenila je ovu studijsku posjetu izuzetno korisnom, posebno za svoja nastojanja da se naprave pozitivne promjene u oblasti razvojno-istraživačkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini što se tiče intelektualnog vlasništva i u aktivnom pristupu malim i srednjim preduzećima kroz proces preddijagnoze i identificiranje svih potencijalnih elemenata koji mogu biti predmet zaštite nekog oblika intelektualnog vlasništva u cilju povećanja ekonomskih potencijala MSP-ova.