Delegacija Instituta posjetila Zavod za intelektualnu svojinu Srbije

 

Mostar, 30. novembra 2017. – Delegacija Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, predvođena direktorom Instituta Josipom Merdžom, boravila je od 22. do 24. novembra u Beogradu u studijskoj posjeti Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Na početku posjete, vršilac dužnosti direktora Zavoda Vladimir Marić predstavio je delegaciji Instituta strukturu, nadležnost i aktivnosti Zavoda, a domaćinima je Institut za intelektualno vlasništvo BiH predstavio direktor Instituta Josip Merdžo.

Pomoćnici direktora Zavoda dali su pregled rada svojih sektora, organizacionu strukturu, kao i statističke podatke o podnesenim prijavama prava industrijskog vlasništva.

Takođe, predstavljen je model saradnje sa institucijama za provođenje prava intelektualnog vlasništva i aktivnosti u sklopu EU integracija, kao i aktivnosti Centra za edukaciju i informisanje na ostvarivanju saradnje sa univerzitetima i malim i srednjim preduzećima.

Delegaciji Instituta predstavljena je i metodologija pretraživanja patenata u postupku ispitivanja prijava patenata kroz faze postupka, ispitivanje prijava za priznanje certifikata o dodatnoj zaštiti i administrativni informacioni sistem za upravljanje procesima u Zavodu -  usluga online elektronskog podnošenja prijava i podnesaka. 

Zadnji dan posjete predstavljen je sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001-2008, nakon čega je delegacija Instituta imala priliku za razgovor o temama od posebnog interesa u vezi s prethodna dva dana posjete.