Razmijenjena iskustva i prakse u području patenata sa Zavodom Crne Gore

 

Mostar, 1. decembra 2017. – Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore boravila je 28. i 29. novembra 2017. u studijskoj posjeti u sjedištu Instituta za intelektualno vlasništvo BiH u Mostaru.

Na početku posjete, pozdravnu riječ održao je direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo, koji je također predstavio strukturu, nadležnost i aktivnosti Instituta. Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore domaćinima je predstavila Valentina Radulović Šćepanović, vršiteljica dužnosti direktorice Zavoda.

Stanko Čolak, stručni saradnik za patentno pravo u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH održao je prezentaciju o postupku i obradi PCT prijava koje su podnesene kod Instituta.

U nastavku rada, razmijenjena su iskustva i prakse u području patenata.

Drugog dana posjete razgovarano je o konkretnim primjerima i pitanjima koja se otvaraju tokom obrade prijava i zahtjeva za upis proširenih europskih patenata.

Dvodnevnom studijskim posjetom delegacije Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore Institutu za intelektualno vlasništvo BiH nastavljena je dosadašnja izvanredna saradnja dviju institucija.