Rukovodstvo Instituta za intelektualno vlasništvo BiH na Generalnoj skupštini WIPO-a

 

Ženeva, 27. septembra 2018. – Direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo i zamjenica direktora Ljubica Kozić učestvuju u radu redovne godišnje Generalne skupštine Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) sa sjedištem u Ženevi.

Generalni direktor WIPO-a Francis Gurry je u izvještaju o radu prezentovao brojne pozitivne pomake u radu ove specijalizovane institucije UN-a. Iako suočeni sa brojnim izazovima koji se odnose na funkcionisanje svjetske privrede i trgovine, WIPO je uspješno uspostavio mehanizme za zaštitu svih oblika intelektualnog vlasništva. Primjetan je porast broja zahtjeva zaštite intelektualnog vlasništva, naročito u Kini i azijskim zemljama. Poseban značaj se pridaje zaštiti autorskih prava i ostalih elemenata intelektualnog vlasništva baziranih na novim tehnologijama, kao i definisanju i regulisanju odnosa prema umjetnoj inteligenciji.

Tokom boravka na Generalnoj skupštini rukovodstvo Instituta će održati više bilateralnih sastanaka sa Organizacijom za intelektualno vlasništvo EU-a (EUIPO), te s posebnim odjelom WIPO-a za zemlje u tranziciji i razvoju (TDC). Tom prilikom će se precizirati nastavak uspješne saradnje u narednom dvogodišnjem periodu. Dio aktivnosti je već realizovan kroz seminare i tehničku saradnju finansiranu od strane WIPO-a, a dio će se nastaviti u narednom periodu. Posjeta generalnog direktora Francisa Gurryja Bosni i Hercegovini u martu ove godine i sastanci na najvišem nivou, kao i predavanje koje je održao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dodatno su ojačali saradnju Instituta i WIPO-a.

Rukovodstvo Instituta je informisalo predstavnike WIPO-a i EUIPO-a o uspješnom okončanju aktivnosti na usvajanju izmjena Zakona o patentu i aktivnostima oko usvajanje Strategije provođenja prava intelektualnog vlasništva od strane Vijeća ministara BiH.

Tokom Generalne skupštine rukovodstvo Instituta za intelektualno vlasništvo BiH aktivno učestvuje u radu regionalne grupe zemalja kojoj pripada BiH, Central European and Baltic States (CEBS).