Predavanja o zaštiti računarski implementiranih pronalazaka

 

Mostar, 22. oktobra 2018. - Institut za intelektualno vlasništvo BiH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), u sklopu projekta D4D, organizuje seriju predavanja na temu „Zaštita računarski implementiranih pronalazaka“, koja će se održati u periodu od 3. do 5. decembra ove godine.

„Dijaspora za razvoj – D4D“ je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Gostujući predavač će biti gospodin Tarik Kapić iz Bovard LTD, Bern, Švicarska, firme koja se bavi zaštitom intelektualnog vlasništva, sa akcentom na patente. Gospodin Kapić je ujedno i evropski patentni zastupnik, specijaliziran za zaštitu računarski implementiranih pronalazaka.

Predavanja će se održati na Politehničkom fakultetu u Zenici te na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike i Fakultetu informacionih tehnologija u Mostaru.