Mostar: Promovisan upis Hercegovačkog meda u svjetski registar oznaka zaštićenog imena porijekla

 

Mostar, 12. novembra 2018.  - U sklopu međunarodnog pčelarskog sajma „IV. Dani hercegovačkog meda, Mostar-2018“, koji je održan u subotu,10. novembra u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru, promovisan je upis Hercegovačkog meda u svjetski registar oznaka porijekla WIPO-a u Ženevi.

Tom prilikom je direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo uručio predsjedniku Saveza pčelara Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) Borasu Kvesiću certifikat o upisu u registar Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u Ženevi (WIPO). Merdžo se u svom obraćanju osvrnuo na istorijski aspekt označavanja roba i usluga, te naglasio značaj upisa u registar svjetske organizacije kao doprinos jačanju intelektualnog vlasništva u ekonomiji BiH.

U sklopu sajma održana su i prigodna predavanja. Stručno predavanje održao je Miroslav Marić pod nazivom  „Pravna regulativa oznake“ (Institut za intelektualno vlasništvo BiH), prof. Dario Frangen - „Diverzifikacija pčelarske proizvodnje“, dr. sc. Saša Prđun - „Važnost peludi u ishrani pčela“, doc.dr.sc. Dražen Lušić - „Institucionalna zaštita kvalitete, sigurnosti i kakvoće pčelinjih proizvoda“ te prof.dr.sc. Dragan Bubalo - „Botaničko porijeklo meda“. 

Četvrte dane meda organizovala je Udruga pčelara „Matica" Mostar u saradnji sa Agronomskim i prehrambeno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i Savezom pčelara Hercegovačko-neretvanskog kantona.