AMUS – reagovanje Instituta za intelektualno vlasništvo BiH na tekst objavljen u Avazu 14.11.2018. godine

 

U vezi sa saopćenjem AMUS-a objavljenim 14.11.2018. godine u dnevnom listu „Avaz“, pod naslovom "Institut je započeo rat", Institut za intelektualno vlasništvo BiH ovim putem obavještava autore, članove AMUS-a i javnost o sljedećem:

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine odbacuje proizvoljna i iskonstruisana etiketiranja koja dio rukovodnih struktura AMUS-a plasira u javnost.Nadležnost Instituta je provođenje nadzora nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava u Bosni i Hercegovini. Nadzor se provodi s ciljem utvrđivanja obavlja li organizacija povjerene poslove u skladu sa izdanom dozvolom, odredbama Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, te drugim relevantnim propisima i vlastitim aktima.

Svi problemi koji su nastali u AMUS-u u ovoj godini proizvod su nesuglasica značajnog dijela članstva i organa upravljanja AMUS-a. Veliki broj autora se obratio Institutu sa primjedbama na transparentnost u radu AMUS-a. Rukovodstvo AMUS-a, u dva navrata tokom 2018. godine, nije uspjelo organizovati rad skupštine udruženja. Ovih dana je Institut obavljao redovni nadzor nad radom AMUS-a. Pisci AMUS-ovog saopćenja ističu kako "... ne postoji apsolutno niti jedan problem sa ovakvim nadzorom Instituta...", a istina je kako u postupku nadzora nad radom AMUS-a ovlaštenim službenim osobama Instituta nije dostavljena tražena dokumentacija koja se odnosi na različite vrste ugovora, a odbijen je i uvid u traženu dokumentaciju.

Takođe, rukovodstvo AMUS-a ne želi članovima organizacije dostaviti spisak autora koji su u prošloj godini ostvarili najveće tantijeme (ne ulazeći u njihove iznose), jer ti autori čine kvorum potreban za punovažno odlučivanje na Skupštini AMUS-a. Navedeni spisak AMUS nije dostavio niti na zahtjev Instituta, niti u postupku neposrednog nadzora, što svakako izlazi iz okvira transparentnog funkcionisanja udruženja.

S obzirom na navedeno, Institut u postupku nadzora posebnu pažnju posvećuje transparentnom poslovanju, naročito kod troškova poslovanja kolektivne organizacije, a sve iz razloga što su kolektivne organizacije neprofitnog karaktera, posao obavljaju u svoje ime, a za račun članova-autora, odnosno raspolažu novcem koji pripada autorima-nosiocima prava.

Ostaje nejasno zašto Stručna služba AMUSA-a smatra kako je "...veoma zabrinjavajući stav da će Institut odsad insistirati na transparentnom izvještavanju..."  kada pri nadzoru ostalih organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava u Bosni i Hercegovini nije bilo problema, nego su na transparentan i zakonima definisan način izvršene sve aktivnosti po pitanju nadzora.

Institut vjeruje kako će AMUS prevladati probleme u kojima se trenutno nalazi i dosljedno izvršavati svoju osnovnu zakonsku obavezu, a to je raspodjela prikupljenih sredstava svojim članovima-autorima po metodologiji i na način koji to oni sami na Skupštini udruženja usvoje, te da će upravljački organi AMUS-a svoje finansijsko poslovanje i cjelokupan rad obavljati u okviru relevantnih zakona. Članstvo AMUS-a ne smije trpiti zbog problema u radu svojih rukovodećih struktura.

Institut za intelektualno vlasništvo BiH će u okviru svojih zakonskih ovlaštenja nastaviti sa aktivnostima koje vode unapređenju sistema kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, te će po potrebi uključiti i druge institucije s ciljem zaštite nosioca autorskog prava.