Održana serija predavanja o zaštiti računarski implementiranih pronalazaka

 

Mostar, 6. decembra 2018. - Institut za intelektualno vlasništvo BiH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), u sklopu projekta D4D, organizovao je seriju predavanja na temu „Zaštita računarski implementiranih pronalazaka“, koja su održana u periodu od 3. do 5. decembra ove godine.

Predavanja su organizovana u sklopu kampanje na podizanju svijesti o značaju intelektualnog vlasništva, koju Institut provodi već dvije godine.

„Dijaspora za razvoj – D4D“ je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Gostujući predavač bio je gospodin Tarik Kapić iz Bovard LTD, Bern, Švicarska, firme koja se bavi zaštitom intelektualnog vlasništva, sa akcentom na patente. Gospodin Kapić je ujedno i evropski patentni zastupnik, specijaliziran za zaštitu računarski implementiranih pronalazaka.

Predavač iz Instituta za intelektualno vlasništvo BiH bila je Dragana Marić Mešić, viša stručna saradnica za patente.

Predavanja su održana na Politehničkom fakultetu u Zenici te na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike i Fakultetu informacionih tehnologija u Mostaru, a interes profesora i studenata bio je izuzetno velik.