Javne konsultacije

 

Nacrt Zakona o patentu

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine otvorio je proces javnih konsultacija za nacrt Zakona o patentu.

Novim Zakonom o patentu za područje patentnopravne zaštite u Bosni i Hercegovini izvršeno je usklađivanje sa aktuelnom pravnom stečevinom EU i ispunjava se obaveza Bosne i Hercegovine iz člana 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne i Bosne i Hercegovine, s druge strane („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori, br. 10/08, 1/17 i 8/17) - (SAA) kojim se Bosna i Hercegovina obavezala da će poduzeti sve potrebne mjere kao garanciju da će zaštita prava intelektualnog, industrijskog i trgovinskog vlasništva biti slična zaštiti tih prava u Europskoj uniji, uključujući i djelotvorna sredstva za provođenje tih mjera, kao i da će pristupiti multilateralnim konvencijama o pravima intelektualnog, industrijskog i trgovinskog vlasništva sadržanim u Aneksu VII, među kojima i Europskoj patentnoj konvenciji (EPC), koja je jedan od temeljnih standarda za pristupanje Europskoj uniji i punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj patentnoj organizaciji (EPO).

U konsultacijama možete učestvovati prijavom na link.

 

Nacrt Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda 

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine otvorio je proces javnih konsultacija za nacrt Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

Budući da je Bosna i Hercegovina, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji, kako je propisano odredbom člana 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, obavezna garantirati nivo zaštite intelektualnog vlasništva sličan nivou koji postoji u Europskoj uniji, pa tako i uskladiti propise u području zaštite topografija poluprovodničkih proizvoda, ocijenjeno je da je potrebno donijeti novi Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, kojim bi se postigao potrebni stepen usklađenosti sa Direktivom Vijeća br. 1987/54/EEZ od 16. decembra 1986. o pravnoj zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

U konsultacijama možete učestvovati prijavom na link.

 

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Izvještaj o radu za 2021. godinu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Izvještaj o radu za 2021. godinu

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Program rada 2022. godina

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Program rada 2022. godina

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Izvještaj o radu za 2022. godinu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Izvještaj o radu za 2022. godinu

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Program rada 2023. godina

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Program rada 2023. godina

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Program rada 2024. godina

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Program rada 2024. godina