Strategija razvoja

Ovaj dokument, nazvan Strategija razvoja Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Strategija), predstavlja osnovu za sistemsko uspostavljanje, razvoj i djelovanje cjelovitog i efikasnog sistema intelektualnog vlasništva Bosne i Hercegovine u skladu sa zahtjevima aktuelnih i predstojećih integracionih procesa Bosne i Hercegovine u EU, ispunjenjem obaveza iz SPP, te pristupanjem WTO-u, ali, isto tako, i stvaranjem preduslova za upotrebu intelektualnog vlasništva u postizanju ekonomskog razvoja zasnovanog na konkurentnosti robe i usluga. U uskoj vezi s time su podsticaj za razvoj inovacijskih aktivnosti, transfer tehnologije, uspostavljanje tržišnih odnosa i slobodno kretanje robe i usluga.

O intelektualnom vlasništvu kao savremenom resursu za postizanje ekonomskog razvoja i njegovim osnovnim značenjima govori se u 4. poglavlju, čime se skreće pažnja na činjenicu da upotreba intelektualnog vlasništva, po prirodi stvari, predstavlja nužan interes privrednih entiteta, kao i pojedinaca koji stvaraju nove vrijednosti, što zaslužuje i podršku šire društvene zajednice.

Sistem intelektualnog vlasništva obuhvata niz elemenata koji se, radi očiglednijeg  prikaza i transparentnije obrade, mogu grupisati u tri komponente čije uspostavljanje i usklađeno djelovanje omogućavaju djelovanje sistema kao cjeline, što je prikazano u 5. poglavlju.

Polazeći od stanja postojećeg sistema intelektualnog vlasništva Bosne i Hercegovine prikazanog u 6. poglavlju, u 7. poglavlju težište Strategije stavljeno je na izgradnju efikasnog institucionalnog okvira, prvenstveno Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine kao vrhovne institucije u pokretanju, usmjeravanju i koordinisanju aktivnosti kojima se postižu uspostavljanje, razvoj, djelovanje i primjena novog sistema intelektualnog vlasništva BiH.

Na taj način, osim svoje izvorne i osnovne nadležnosti, koja se sastoji u dodjeli prava industrijskog vlasništva u BiH, Institut preuzima ulogu predvodnika u ostvarivanju misije na uspostavljanju, razvoju, djelovanju i primjeni novog sistema intelektualnog vlasništva BiH. Time na najbolji način, slijedeći svoja zakonska ovlaštenja, svoje institucionalne veze sa evropskim i međunarodnim sistemom intelektualnog vlasništva, poznavanjem stručnog područja i iskustvom doprinosi razvoju i primjeni cjelokupnog sistema intelektualnog vlasništva BiH.

Unapređenjem i daljim razvojem resursa Instituta radi osposobljavanja za preuzimanje novih nadležnosti u skladu sa ovom strategijom, Institut bi se najkasnije do 2015. godine trebalo definitivno da profiliše kao vodeća snaga i vrhovna institucija u aktivnostima pokretanja, usmjeravanja i koordinisanja razvoja i primjene novog sistema intelektualnog vlasništva BiH u skladu sa zahtjevima WTO i EU, kao i potrebama ostvarivanja ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine.

Cijelu strategiju mozete pročitati ovdje.