EPO stavio u funkciju novi Espacenet

 

Europski patentni ured (EPO) je 19.11.2019. godine postavio novi Espacenet, unaprijeđenu verziju nekomercijalne baze podataka patentne dokumentacije koja je dostupna na web stranici EPO-a.

Unaprijeđene mogućnosti novog portala Espacenet još više će korisnicima olakšati postupak pretraživanja patenata i besplatan pristup do više od 110 milijuna patentnih dokumenata iz cijelog svijeta.

Novi Espacenet omogućuje:

-          olakšano postavljanje upita za pretraživanje;

-          sveobuhvatniju i precizniju lista rezultata;

-          koncipirano filtriranje rezultata;

-          unaprijeđen pregled pravnog statusa patenata.

Espacenet omogućuje korisnicima pregled postojećih tehnologija, dobivanje informacija o pravnom statusu patenta, promovira svijest o patentnoj zaštiti, kao i podršku inovacija kroz dobivanje početnih informacija iz područja patenata.

Novom Espacenetu možete pristupiti ovdje:  https://worldwide.espacenet.com/