Osvrt Instituta na članak objavljen na portalu Klix.ba

 

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Osvrt na članak https://www.klix.ba/vijesti/bih/ako-ste-mladi-inovator-ne-ocekujte-pomoc-od-drzave-javni-pozivi-ne-priznaju-pojedince/200122113

U povodu nedavno objavljenog članka na Klix-u pod naslovom „Ako ste mladi inovator, ne očekujte pomoć od države: Javni pozivi ne priznaju pojedince“, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine želi naglasiti da je uloga Instituta pogrešno interpretirana navodom da „Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine nije predao nijedan patentni zahtjev“. Ova pogrešna interpretacija nas obvezuje da dodatno objasnimo koja je uloga Instituta u sustavu zaštite intelektualnog vlasništva uopće a naročito patenata.

Mjerodavnost Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine je da vodi upravni postupak za stjecanje, održavanje, promet i prestanak prava industrijskog vlasništva (patent, konsenzualni patent, robni i uslužni žig, industrijski dizajn, zemljopisna oznaka) na teritoriju Bosne i Hercegovine. Uloga Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u području patenata prema važećoj legislativi je vođenje postupka za stjecanje, održavanje, prestanak i evidenciju prometa patenta, odnosno konsenzualnog patenta, a ne podnošenje „patentnih zahtjeva“ kako bi se moglo zaključiti iz navedenog članka.  Nadalje, sam pojam „patentni zahtjev“ koji se koristi u članku, u području patenata ima potpuno drugo značenje i definiran je Zakonom o patentu, članak 20., kao dio patentne prijave.

Osim ove mjerodavnosti Institut ima i druge mjerodavnosti :

- Institut vodi postupak za registraciju topografije integriranih kola u Bosni i Hercegovini;

- Institut vodi postupak za međunarodno registriranje prava industrijskog vlasništva na osnovu međunarodnih konvencija čija je članica Bosna i Hercegovina;

- Institut obavlja poslove u području autorskog i srodnih prava koja se odnose na prava autorā na djelima iz područja književnosti, znanosti, umjetnosti, prava umjetnika izvođača, proizvođača fonograma, prava organizacija za radiodifuziju, prava proizvođača videograma i baza podataka u Bosni i Hercegovini;

- Institut dodjeljuje organizacijama autorā i drugih nositelja autorskog prava dozvole za kolektivno ostvarivanje ovih prava i vrši nadzor nad njihovim radom;

- Institut obavlja informacijsko-dokumentacijske poslove u skladu sa standardima koje predloži Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI), zakonima i provedbenim propisima kojima se uređuje intelektualno vlasništvo;

- Institut priprema osnove za pristupanje Bosne i Hercegovine bilateralnim i multilateralnim sporazumima, konvencijama i ugovorima iz područja intelektualnog vlasništva;

- Institut priprema zakone i provedbene propise iz područja intelektualnog vlasništva;

- Institut obavlja poslove s ciljem ostvarivanja međunarodne suradnje sa institucijama drugih država, kao i s međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva osnovanim na svjetskoj, regionalnoj ili drugoj razini;

- Institut promovira zaštitu i poštovanje prava intelektualnog vlasništva;

- Institut organizira seminare i druge skupove iz područja intelektualnog vlasništva;

- Institut vodi registre prijavljenih i priznatih prava industrijskog vlasništva;

- Institut objavljuje podatke o pravima industrijskog vlasništva u Bosni i Hercegovini u „Službenom glasniku Instituta“;

- Institut pruža informacije o načinu ostvarivanja prava pred drugim institucijama u Bosni i Hercegovini;

- Institut vodi registre zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva.

Intelektualno vlasništvo obuhvaća autorsko i srodna prava, te prava industrijskog vlasništva.

Industrijsko vlasništvo obuhvaća prava kojima proizvođači štite od konkurenata svoje poslovne interese, položaj na tržištu i sredstva uložena u istraživanje, razvoj i promociju. U prava industrijskog vlasništva spadaju: patent, žig, industrijski dizajn, oznaka zemljopisnog podrijetla i topografija integriranog kola.

Postupak za priznanje patenta pokreće se podnošenjem prijave za priznanje patenta Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zakonom o patentu („Službeni glasnik BiH”, br. 53/10) i Pravilnikom o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta („Službeni glasnik BiH”, br. 105/10). Nakon podnošenja prijave Institut ispituje prijavu i utvrđuje datum podnošenja prijave. Prijava patenta se objavljuje u Službenom glasniku Instituta nakon isteka 18 mjeseci od datuma podnošenja, odnosno od datuma priznatog prava prvenstva i tako postaje dostupna javnosti. U roku od šest mjeseci od datuma objavljivanja prijave patenta, podnositelj prijave je dužan podnijeti zahtjev za priznanje patenta ili konsenzualnog patenta i ukoliko su zadovoljeni svi zakonski uvjeti Institut će donijeti rješenje o priznanju patenta, odnosno konsenzualnog patenta. Nakon priznanja patenta, nositelj patenta je dužan plaćati propisane godišnje pristojbe i troškove postupka za sve vrijeme trajanja patenta.

Ulaganje sredstava u znanstveno-istraživačke institucije i projekte je u mjerodavnosti ministarstava na različitim razinama vlasti u BiH, a rezultati tih projekata mogu biti predmetom zaštite i tada Institut za intelektualno vlasništvo BiH ima svoju zakonsku mjerodavnost.