Obavijest o stručnom ispitu za zastupnike za zaštitu industrijskog vlasništva

 

Mostar, 28. veljače 2020. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine objavljuje da će se pismeni i usmeni dio stručnog ispita za zastupnike za zaštitu industrijskog vlasništva, odnosno, ispit za patentnog zastupnika i zastupnika za žigove održati u Mostaru, dana 15. 05. 2020. godine, s početkom u 09:00 sati.

Pozivaju se zainteresirane osobe da zaključno s 31. 03. 2020. godine podnesu prijave za polaganje stručnog ispita Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, Kneza Domagoja bb, 88000 Mostar.

Prijava za polaganje stručnog ispita dostavlja se u pisanom obliku i mora sadržavati: ime i prezime, zanimanje i adresu podnositelja prijave (poželjno kontakt telefon, telefaks, ili e-mail) i JMBG podnositelja, dokaz o završenom fakultetu (ovjerena preslika diplome), naznaku stručnog ispita (za patentnog zastupnika ili zastupnika za žigove) za koji se podnosi prijava.

Za polaganje stručnog ispita podnositelj plaća administrativnu pristojbu u iznosu od 200,00 KM i naknadu posebnih troškova postupka u iznosu od 400,00 KM. Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se najkasnije do pristupanja polaganju ispita. Instrukciju o načinu uplate administrativne pristojbe i posebnih troškova postupka podnositelju prijave dostavlja Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Stručni ispit za zastupnike za zaštitu industrijskog vlasništva provodi se u skladu s Pravilnikom o stručnome ispitu za zastupnike za zaštitu industrijskog vlasništva („Službeni glasnik BiH“, br. 22/11, 14/13, 36/16 i 12/20), a Pravilnik je dostupan na internetskoj stranici Instituta: www.ipr.gov.ba.