Amusu produžen rok za otklanjanje nepravilnosti u radu

 

Mostar, 28. srpnja 2020. - Rješenjem Instituta br. 04-47-5-591/19VT od 27.8.2019. godine, Asocijaciji skladatelja – glazbenih stvaratelja (AMUS) uvjetno je oduzeta dozvola za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora glazbenih djela uz uvjet da u roku od godinu dana usvoji statutom propisane odluke i otkloni ostale nedostatke u radu. 
 
Imajući u vidu okolnosti nastale zbog pojave pandemije korona virusa (Covid 19) i nemogućnost sazivanja sjednice Skupštine udruženja, Institut je procijenio da treba omogućiti AMUS-u dodatno vrijeme kako bi se mogla sazvati Skupština udruženja na način propisan statutom i zakonom. 
 
Nakon što je Amus zatražio produljenje roka određenog rješenjem br. 04-47-5-591/19VT, Institut za intelektualno vlasništvo BiH je donio zaključak kojim se taj rok produžava za godinu dana.