Informacija za članove AMUS-a i javnost o presudama Suda BiH

 

Mostar, 26. listopada 2020. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine zaprimio je dana 26.10.2020. godine dvije presude Suda Bosne i Hercegovine (broj: S1 3 U 032160 19 U i S1 3 U 032162) kojima se odbijaju tužbe Asocijacije skladatelja – glazbenih stvaratelja (AMUS) koje su podnesene protiv rješenja Instituta o nalaganju mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu AMUS-a.

Ovim presudama Sud BiH je potvrdio da su rješenja Instituta za intelektualno vlasništvo BiH temeljena na pravilno utvrđenom činjeničnom stanju, pravilnoj primjeni pravila postupka i pravilnoj primjeni zakona.

Posebno naglašavamo stav Suda Bosne i Hercegovine koji se odnosi na usvajanje dokumenata predviđenih člankom 20. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, gdje je zaključeno da se navedeni akti moraju usvajati na redovitim sjednicama Skupštine AMUS-a, a ne elektroničkim izjašnjavanjem članova Skupštine AMUS-a.