Dopis Instituta za intelektualno vlasništvo upravnim tijelima AMUS-a

 

Dana 3.veljače 2021. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine uputio je mail upravnim tijelima Asocijacije skladatelja – glazbenih stvaratelja (AMUS):

Poštovani,

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine zaprimio je dana 01.02.2021. godine, putom e-maila, od tajnika AMUS-a, obavijest o održavanju sjednice Upravnoga odbora AMUS-a, koja je zakazana za 05.02.2021. godine, s dnevnim redom i materijalima za sjednicu.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, odnosno u zapisnik sa sjednice Upravnoga odbora AMUS-a održane 14.01.2021. godine, utvrdili smo da se ponovno planiraju elektronička izjašnjenja članova AMUS-a, iako ste više puta upozoreni od Ministarstva pravde BiH i Instituta da takav način izjašnjavanja nije predviđen Statutom AMUS-a, te da odluke donesene na taj način nisu pravno valjane, što je potvrđeno i presudama Suda Bosne i Hercegovine.

Uvidom u zapisnik sa sjednica Upravnog odbora AMUS-a, utvrđeno je da na sjednicama Upravnoga odbora sudjeluju članovi koji su upisani u Registar Ministarstva pravde, kao i oni koji to nisu, što predstavlja postupanje suprotno Statutu AMUS-a (kojim je utvrđen broj članova Upravnoga odbora) i Zakonu o udrugama i zakladama BiH, kojim je propisano da, u slučaju kada je došlo do promjena činjenica koje se upisuju u registar, registrirana udruga ili zaklada ne može poduzimati bilo kakve radnje u pravnom prometu prije donošenja rješenja, odnosno upisa u registar činjenica koje se odnose na promjenu upisa.

Također, utvrđeno je da Stručna služba AMUS-a ne dostavlja na izjašnjenje nacrt Zapisnika o nadzoru nad radom AMUS-a članovima Upravnog i Nadzornog odbora, iako Institut prilikom dostavljanja zapisnika, u svom popratnom aktu, uvijek navede da se zapisnik dostavi predsjedniku Skupštine, Upravnom i Nadzornom odboru, te direktorici Stručne službe AMUS-a. Cijenimo da se rukovodna tijela AMUS-a trebaju upoznati sa zapisnikom o nadzoru nad radom kolektivne organizacije kojom rukovode i iznijeti svoja očitovanja na nacrt zapisnika.

Rukovodstvo AMUS-a kontinuirano nastavlja s poslovanjem koje je protivno nalozima Suda Bosne i Hercegovine, Ministarstva pravde BiH i Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, što u konačnici može dovesti do oduzimanja dozvole AMUS-u za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora glazbenih djela i nenadoknadive štete za 1000 autora, koji svoja autorska imovinska prava ostvaruju putom kolektivne organizacije AMUS, kao i urušavanja uspostavljenog sustava za prikupljanje naknada za korištenje autorskih djela.

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

BOSNE I HERCEGOVINE