Održan online okrugli stol o nacrtu Strategije intelektualnog vlasništva BiH

 

Mostar, 1. travnja 2021. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, uz podršku Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), održao je 31.3.2021. online okrugli stol o temi „Rasprava o nacrtu Strategije intelektualnog vlasništva Bosne i Hercegovine za razdoblje 2022 .- 2026. godina“.

U raspravi je sudjelovalo 27 sudionika, predstavnika zainteresiranih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini i drugih pravnih subjekata, te stručnjaka iz područja intelektualnog vlasništva koji su iznijeli svoja mišljenja o nacrtu predmetne Strategije, te dali korisne prijedloge i sugestije u pogledu dopuna i poboljšanja sadržaja ovog dokumenta.

Nacrt Strategije intelektualnog vlasništva Bosne i Hercegovine za razdoblje 2022. do 2026. se izrađuje kao temeljni i sveobuhvatni dokument koji sadrži analizu trenutačnog stanja u području intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini, misiju, svrhu, ciljeve i mjere usmjerene na stvaranje uvjeta za izgradnju modernijeg sustava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini kompatibilnog europskim standardima.

Svi prijedlozi i sugestije, od kojih su neki izneseni tijekom rasprave, bit će razmotreni i eventualno uvršteni u konačan prijedlog ove Strategije, kojeg će u idućem razdoblju Institut uputiti u propisanu proceduru.