Kronološki pregled postupaka koji se odnose na izdavanje dozvole Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za kolektivno ostvarivanje prava na audiovizualnim djelima

 

U cilju prezentiranja tijeka upravnih radnji u vezi izdavanja dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na audiovizualnim djelima, Institut daje:

Kronološki pregled postupaka koji se odnose na izdavanje dozvole Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za kolektivno ostvarivanje prava na audiovizualnim djelima

1. Rješenje Instituta broj IP-03-47-5-05881/15VT od 16.10.2015. godine - dozvola za kolektivno ostvarivanje prava na audiovizualnim djelima UFR (Udruženje filmskih radnika, Sarajevo)

2. Podnesak UFI (Udruga filmske industrije, Kiseljak) od 12.08.2015. godine, broj UP-03-47-5-09376/15 – zahtjev za izdavanje dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na audiovizualnim djelima

3. Zahtjev UFI od 03.02.2016. godine, broj: 03-47-5-105/16 - za oduzimanje izdane dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na audiovizualnim djelima, dodijeljene Rješenjem broj IP-03-47-5-05881/15VT od 16.10.2015. godine

4. Poziv Instituta broj IP-03-47-5-05878/15VT od 16.10.2015. godine upućen UFI-u radi uređenja zahtjeva za izdavanje dozvole za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava na audiovizualnim djelima

5. Rješenje Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine broj: IP-03-47-5-288/15GM od 21.04.2016. godine - oduzimanje dozvole Udruženju filmskih radnika (UFR)  i dodjela dozvole Udruzi filmske industrije (UFI)

6. Rješenje Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH (u daljnjem tekstu: Žalbeno vijeće) broj: UPŽV-09-07-3-118/16 od 13.12.2016. godine

7. Rješenje Suda BiH broj: S1 3 U 022127 16 U od 28.03.2017. godine doneseno u upravnom sporu kojim se, zbog odustanka tužitelja Udruženja filmskih radnika (UFR) od tužbe i povlačenja iste, obustavlja postupak koji je vođen pred ovim Sudom protiv Rješenja Instituta iz 2016. godine (kojim je UFI-u dodjeljena dozvola i ista oduzeta od UFR-a)

8. Rješenje Instituta broj: 03-47-5-288-21/16 od 01.04.2017. godine

9. Presuda Suda BiH  broj: S1 3 U 023589 16 U od 17.09.2018. godine

10. Presuda Suda BiH S1 3 U 024730 17 U od 30.10.2018. godine

11. Rješenje Instituta  broj: 03-13-2-749-6/19GM od 01.02.2019. godine

12. Rješenje Žalbenog vijeća broj: UP2ŽV-09-07-3-118/16 od 20.08.2020. godine

13. Presuda Suda BiH, broj: S1 3 U 032078 19 U od 19.02.2021. godine

14. Zaključak Instituta broj: IP-03-13-2-749-12/18GM od 25.03.2021. godine

Dozvola za kolektivno ostvarivanje prava na audiovizualnim djelima koju je Institut izdao kolektivnoj organizaciji Udruga filmske industrije (UFI), izdana je sukladno odredbama Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava („Službeni glasnik BiH“ broj: 63/10) i kao takva je pravomoćna.

Sud BiH nijednom presudom nije ukinuo, odnosno, poništio dozvolu Instituta broj: IP-03-47-5-288/15GM od 21.04.2016. godine, niti naložio vođenje ponovnog postupka u ovoj upravnoj stvari.

Sva rješenja donesena od strane Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Sud BiH je oglasio ništavim, te ista ne proizvode pravne posljedice.

Iz svega naprijed navedenog očito je da je u predmetu dodjele dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na naknadu za kabelsko reemitiranje audiovizualnih djela na pravnoj snazi jedino Rješenje Instituta iz 2016. godine kojim je dozvola izdana Udruzi filmske industrije (UFI), broj IP-03-47-5-288/15GM od 21.04.2016. godine.