Rješenje Instituta o uvjetnom oduzimanju dozvole AMUS-u stavljeno izvan snage

 

Mostar, 13. rujna 2021. - Nakon što je AMUS 24.06.2021. godine održao sjednicu Skupštine i postupio po nalozima Instituta otklanjajući utvrđene nepravilnosti u radu, stekli su se uvjeti da se Rješenje Instituta o uvjetnom oduzimanju dozvole AMUS-u stavi izvan snage.

Stoga obavještavamo članove AMUS-a kako je Institut za intelektualno vlasništvo BiH donio Rješenje broj: 04-47-5-520/21VT, kojim je stavio izvan snage Rješenje Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine broj: 04-47-5-591/19VT od 27.08.2019. godine, kojim je Asocijaciji skladatelja – glazbenih stvaratelja (AMUS), Skenderpašina br. 1, Sarajevo, bila uvjetno oduzeta dozvola za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanje prava autora glazbenih djela.

Institut će dosljedno provoditi svoju zakonsku obvezu i kroz nadzor nad radom kolektivnih organizacija osigurati transparentno i učinkovito funkcioniranje u cilju poštivanja prava njihovih članova.