Institut za intelektualno vlasništvo BiH implementira CP3 projekt

 

Mostar, 1. prosinca 2021. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine implementira CP3 projekt koji se odnosi na Zajedničku praksu važnu za distinktivnost figurativnih žigova koji sadrže opisne/nedistinktivne riječi.

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine objavio je Dokument o zajedničkoj praksi u odnosu na slučajeve u kojima figurativni žig, koji sadrži opisne/nedistinktivne riječi, zadovoljava uvjete ispitivanja apsolutnih razloga zato što figurativni element daje žigu kao cjelini dovoljan razlikovni/distinktivni karakter.

Dokument o praksi rezultat je suradnje između Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine  i EUIPO-a, u okviru aktivnosti međunarodne suradnje, sa svrhom dodatnog povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti u korist ispitivača i korisnika.   

Dokument je podijeljen na dva dijela: prvi dio rezimira kriterije, a drugi dio pruža objašnjenje kriterija.

Dokument o zajedničkoj praksi dostupan je na engleskom, bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.