Održana konstituirajuća sjednica Međuresornog tijela za suradnju u području stjecanja i provedbe prava intelektualnoga vlasništva u Bosni i Hercegovini

 

Mostar, 9. prosinca 2021. - Temeljem Odluke o formiranju Međuresornog tijela za suradnju u području stjecanja i provedbe prava intelektualnoga vlasništva u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 22/20 i 63/21), dana 08.12.2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Međuresornog tijela za suradnju u području stjecanja i provedbe prava intelektualnoga vlasništva u Bosni i Hercegovini (MTS).

Sjednica je organizirana od strane Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, a zbog epidemiološke situacije vezano uz pandemiju COVID -19 predmetna sjednica je održana online, korištenjem aplikacije za video-konferencije.

MTS je koordinacijsko tijelo sastavljeno od predstavnika institucija mjerodavnih za provedbu prava intelektualnoga vlasništva na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, te predstavnika Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine kao institucije koja je mjerodavna za obavljanje stručnih i upravnih poslova u području intelektualnoga vlasništva.

Prema Strategiji provedbe prava intelektualnoga vlasništva u Bosni i Hercegovini 2018. - 2022. godina, ovo tijelo je zaduženo za jačanje međuinstitucionalne suradnje kroz iniciranje i koordiniranje aktivnostima u području stjecanja i provedbe prava intelektualnoga vlasništva u Bosni i Hercegovini s ciljem uspostave i djelovanja cjelovitog sustava intelektualnoga vlasništva kompatibilnog sa sustavom kakav postoji u EU.

Konstituirajućom sjednicom MTS je predsjedavao ravnatelj Instituta gosp. Josip Merdžo, a na sjednici je izabrano rukovodstvo i usvojen Poslovnik o radu, čime su stvoreni preduvjeti za daljnji rad ovog tijela sukladno važećim propisima.

Za predsjedateljicu MTS-a izabrana je Zagorka Gojković (UINO), za zamjenike Melis Fišo (SIPA) i Mario Lovrić (Granična policija), a za tajnika Mario Babić (Institut za intelektualno vlasništvo BiH).