Rast od 31 % u broju zadržanih krivotvorina u EU

 

Mostar, 20. prosinca 2022. - Približno 86 milijuna krivotvorina zadržano je u Europskoj uniji 2021., što je povećanje od gotovo 31 % u usporedbi s 2020., navodi se u zajedničkom izvješću EUIPO-a i Europske komisije.

Izvješće se temelji na brojkama koje su 2021. dali policija, carina i tijela za nadzor tržišta, a objavili su Glavna uprava Europske komisije za oporezivanje i carinsku uniju (DG TAXUD) i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u zajedničkom dokumentu o „Provedbi prava intelektualnog vlasništva u EU: rezultati na granicama EU i na unutarnjem tržištu EU 2021.”.

Izvješće također pokazuje da su pet najčešće zadržanih proizvoda, u smislu broja zadržanih artikala u cijeloj EU, ambalaža, cigarete, etikete, odjeća i igračke. Ove stavke činile su više od 53 % registriranih proizvoda.

Gotovo 97 % ukupnog broja krivotvorina zadržanih 2021. u EU-u odnosi se na deset država članica: Italija, Njemačka, Nizozemska, Francuska, Rumunjska, Portugal, Španjolska, Belgija, Malta i Mađarska. Italija uvjerljivo prednjači s 39 % ukupnog broja zadržanih krivotvorina, te s 41 % po procijenjenoj vrijednosti.

Kao i prethodnih godina, Kina ostaje glavna zemlja podrijetla za većinu lažne robe koja ulazi u EU 2021., a slijede je Turska (iz koje je najviše zadržana kategorija bila odjeća) i Hong Kong, Kina (iz kojeg su najviše zadržana kategorija bila etikete, oznake i naljepnice). U 2021. godini, koja je bila druga godina pandemije COVID-19, pošta, brzi kurirski i zračni promet i dalje su najzastupljeniji načini prijevoza po broju registriranih slučajeva, objavio je EUIPO.