Banja Luka: Održana predavanja i radionica o temi patenata u području medicine i farmacije

 

Banja Luka, 12. svibnja 2023. – Jednodnevna radionica o temi patenata u području medicine i farmacije održana je 12. svibnja 2023. u prostorijama Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru studijskog programa farmacija, a u suradnji s Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Radionica je bila namijenjena studentima studijskog programa farmacija, nastavnicima, suradnicima i istraživačima. Cilj radionice bio je ukazati na mogućnost jačanja inovacijskih kapaciteta na znanstveno-istraživačkim institucijama i sveučilištima kroz korištenje alata intelektualnog vlasništva.

Sudionicima radionice obratili su se dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. Ranko Škrbić i doc. dr. Relja Suručić, koji su naglasili značaj teme intelektualnog vlasništva za rad Medicinskog fakulteta, čiji nastavnici i suradnici ulažu znatan napor u znanstveno-istraživački rad.

Predavanja i radionicu održali su predstavnici Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine - viši stručni suradnik u Odjelu za nacionalni patent Dragana Marić Mešić i šef Odjela za međunarodni patent Ana Špirić. Predavanja su obuhvatila teme značaja intelektualnog vlasništva na sveučilištima i znanstveno-istraživačkim organizacijama i izuma u području medicine i farmacije, nakon kojih je održana radionica o pretraživanju baza patentnih podataka i sastavljanju patentnih zahtjeva.