Европска комисија: БиХ најбоље припремљена у областима интелектуалне својине и слободног кретања капитала

 

Мостар, 4. јуна 2019. – Европска комисија објавила је Мишљење о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији у коме је дана оцјена и о припремљености БиХ у области интелектуалне својине.

„Босна и Херцеговина би требала наставити напоре у областима у којима је земља умјерено припремљена, а то су слободно кретање капитала и право интелектуалне својине. Босна и Херцеговина нема области политике у којима земља има добар ниво припремљености или је добро напредовала у погледу својих капацитета да преузме обавезе које произилазе из чланства у ЕУ“, наводи се у Мишљењу Европске комисије о стању у БиХ у односу на све стандарде који се примјењују на земље чланице. Иако се у документу користи термин 'умјерене припремљености' видљиво је како не постоји ни једна друга област која је боље припремљена од ове двије.

Институт за интелектуалну својину БиХ припремио је измјене и допуне Закона о патенту које се тренутно налазе у парламентарној процедури и које ће, када буду усвојене, приближити БиХ пуноправном чланству у Европској патентној организацији (ЕПО), што је један од услова приступању Европској унији. Такође, у припреми је свеобухватна Стратегија развоја интелектуалне својине у БиХ 2020-2025, а у току су и друге активности које ће додатно ојачати припрему и испуњење услова на путу ка пуноправном чланству БиХ у ЕУ.

Босна и Херцеговина поднијела је захтјев за чланство у Европској унији 15. фебруара 2016. Након што је послала одговоре на питања из Упитника Европске комисије, као и одговоре на додатна питања и појашњења, Босна и Херцеговина сада очекује додјељивање статуса кандидата.

Комплетан текст Мишљења Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији упућеног Европском парламенту и Вијећу можете погледати овдје.